Je gehoor in de overgang

Je gehoor in de overgang. Het is mogelijk en niet ongebruikelijk dat mensen gehoorveranderingen ervaren, zoals gehoorverlies en tinnitus (oorsuizen), in de jaren voorafgaand aan en tijdens de menopauze. Net als bij zintuigen zicht, smaak en reuk, wordt ook je gehoor door het oestrogeen gehalte in je lichaam beïnvloedt. Het ligt dan ook voor de hand dat de menopauze en overgang voor veranderingen in je gehoor kunnen zorgen.

oor

Een studie uit 2017 door Dr. Sharon Curhan laat zien dat lage oestrogeenspiegels het gehoor kunnen aantasten. Dit komt waarschijnlijk door veranderingen in de bloedstroom naar het slakkenhuis. Dit is in zowel dierstudies als bij mensen aangetoond.

Verband tussen het gehoor en de menopauze

Om er precies achter te komen welke verandering in je gehoor nu precies aan de overgang is te wijten, is best lastig. Op oudere leeftijd verandert je gehoor sowieso. Bij vrouwen kan zich echter een complex probleem voordoen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen die hormoon therapie nemen om bepaalde symptomen van de overgang te verlichten door diezelfde hormoon therapie een hoger risico lopen slechter te gaan horen [Bron]

Vrouwen die “gewoon” door het hele proces van de overgang gaan, lijken geen verhoogde kans te lopen op gehoorverlies, tenzij een vrouw relatief laat in de overgang komt.

Je gehoor in de overgang, wel of geen hormoon therapie

Eenvoudiger wordt het er zo dus niet op. Het is met name zuur voor vrouwen die hormoon therapie krijgen voorgeschreven om gehoorproblemen zoals oorsuizen te verminderen (ja, ook oorsuizen kán een symptoom van de menopauze zijn). Het probleem lijkt te zitten in de duur van het gebruik. Naarmate je langer hormoon therapie gebruikt, des te groter lijkt de kans op verminderd gehoor op lange termijn te worden.

Je gehoor in de overgang, oorpijn

Dr. Cuhran, een arts en epidemioloog in het Brigham and Women’s Hospital in Boston heeft samen met haar team gekeken naar gegevens van meer dan 47.000 vrouwelijke verpleegkundigen die 22 jaar actief waren. Uit de gegevens bleek dat bij vrouwen die vijf tot tien jaar hormoon therapie volgden,  het risico op gehoorverlies met 15% toenam. Naarmate een vrouw langer hormoon therapie gebruikte, nam het risico toe.

Voor de meeste vrouwen (helaas niet voor allemaal) geldt dat “overgangs” oorsuizen uiteindelijk vanzelf weer over gaat.

Je gehoor in de overgang, wat kun je doen?

Verder kan het (laten) verwijderen van oorsmeer, een goed aangemeten gehoorapparaat of verandering van medicijnen verlichting bieden bij oorsuizen. Oorsuizen op zich is niet te genezen. Gedragstherapie om met het oorsuizen om te leren gaan is voor de meeste mensen de beste oplossing.

Gehoorproblemen in het algemeen

Gehoorverlies is een veelvoorkomend probleem, ook in Nederland. Het probleem zal de komende jaren alleen maar gaan toenemen. We zitten immers met een vergrijzende bevolking. Op dit moment wordt geschat dat nu al ongeveer miljoen Nederlanders in meer of mindere mate problemen ondervinden met hun gehoorproblemen. De overgang komt als je ouder wordt. Dat geldt ook voor minder goed kunnen horen.

Uit studies is gebleken dat vrouwen in bijna alle leeftijden beter hoge tonen kunnen horen dan mannen. Leeftijdsgebonden gehoorverlies begint bij mannen al kort na hun 30ste. Bij vrouwen is dat pas na hun 50ste. Vaak zie je dat als de overgang begint bij vrouwen, ook gehoorproblemen beginnen. Daar komt dan ook de veronderstelling vandaan dat je gehoor beïnvloedt wordt door je oestrogeen niveau. De menopauze lijkt een trigger te zijn voor een relatief snelle leeftijdsgebonden achteruitgang van het gehoor bij gezonde vrouwen. Bijzonder is dat bij veel vrouwen de achteruitgang van het gehoor begint in het linkeroor.

Je gehoor in de overgang, je gehoor gaat achteruit als je ouder wordt

Aan hormoontherapie kleven net zoveel voordelen als nadelen. Het is daarom verstandig je goed te laten informeren door een deskundige arts en alle voor en tegens goed tegen elkaar af te wegen.

Duizelig door de overgang

De verandering in je vrouwelijke hormonen kan invloed hebben op je inwendige gehoororganen. Die verandering kan duizeligheid veroorzaken. Sommige vrouwen merken die duizeligheid ook vlak voor hun menstruatie. Erge duizeligheid rond de menopauze wordt vaak behandeld met behulp van hormoon therapie, maar ja, dat kan dus op lange termijn negatieve gevolgen voor je gehoor hebben.

Audioloog

Als je de menopauze nadert of net hebt doorgemaakt, is het belangrijk om goed in de gaten te houden of er iets in je gehoor verandert. Je kunt altijd een afspraak maken bij een opgeleide audioloog. Aan verlies van je gehoor op zich is weinig te doen. We moeten accepteren dat bij het ouder worden hoort dat het gehoor achteruitgaat, zowel bij mannen als bij vrouwen.

Het advies om naar een audioloog te gaan is dat goed opgeleide audiologen ook naar evenwichtsstoornissen kijken en het psychologisch en sociaal psychologisch aspect meenemen als mensen bij hun op consult komen.

Hoe belangrijk is je gehoor voor jou? Doe de quiz Wat is je dominante zintuig?

Naar Homepage

Plaats een reactie