Hoe gaan organisaties om met vrouwen in de overgang?

Welkom bij Hoe gaan organisaties om met vrouwen in de overgang?.

Door deze enquête in te vullen, help je de bewustwording bij organisaties over overgangssymptomen te vergroten. Het onderzoek is volledig vertrouwelijk. Alle informatie wordt anoniem gehouden en verzamelde gegevens zullen niet terug te leiden zijn naar individuen.

Naam
Email (niet verplicht, maar wel als je het rapport wilt ontvangen)
In welke leeftijdsgroep val je?

Het onderzoek is gericht op vrouwen die nu in organisaties werkzaam zijn. Daarom is de laatste leeftijdsgroep 61 jaar en ouder aangezien de meeste vrouwen tussen hun 60e en 70e met pensioen zullen gaan.

Waar woon je (ongeveer)?

Woon je in een stad, in een dorp of op het platteland?

In welke branche ben je werkzaam?

Hoeveel mensen werken er ongeveer in de organisatie waar jij werkzaam bent?

Hoeveel procent van de werknemers in de organisatie waar jij werkt is vrouw (ongeveer)

Hoeveel uur per week werk je?

Heb je zelf last van overgangssymptomen?

Ook vrouwen in de perimenopauze (de fase voor de menopauze) en in de post-menopauze worden nadrukkelijk uitgenodigd aan dit onderzoek mee te doen als je overgangssymptomen ervaart.

In hoeverre belemmeren deze symptomen jou in je werk?

Is er een beleidsstuk, protocol of ander schrijven in de organisatie waarin is opgenomen hoe de werkgever rekening houdt met de problemen en mogelijke belemmeringen die van invloed zijn op vrouwen in de overgang?

Is het bij je werkgever bekend hoe groot de impact van overgangssymptomen op je werk kan zijn?

Voel je je serieus genomen door je werkgever als het gaat om overgangsklachten?

Heb je het idee dat de waardering van je werkgever voor jou is afgenomen sinds je in de overgang bent?

Doet je werkgever moeite een werkomgeving te creëren waarin werknemers die overgangssymptomen ervaren zich veilig genoeg voelen om hun problemen te bespreken?

Als medewerkers niet met hun leidinggevende kunnen praten over hun problemen (omdat je als vrouw het bijvoorbeeld moeilijk vindt met een jonge mannelijke leidinggevende van 27 jaar te praten over overgangssymptomen), is er dan iemand anders met wie ze kunnen praten? En dan gaat het hierbij om iemand die vanuit de organisatie hiervoor is aangewezen, dus het gaat niet een collega met wie je goed kunt opschieten.

Bevordert je werkgever het gebruik van gepaste taal als het gaat om gender specifieke klachten? Wordt er bijvoorbeeld nadrukkelijk verteld dat het ongepast en onprofessioneel is om de spot te drijven met vrouwen die overgangsklachten hebben?

Kun je ergens je beklag doen over ongepaste of onprofessionele opmerkingen die gerelateerd zijn aan je overgangssymptomen?

De leidinggevenden in mijn organisatie zijn voldoende op de hoogte van (meer antwoorden mogelijk)

Is je werkgever bereid om met jou naar redelijke aanpassingen op het werk te kijken om beter met je overgangssymptomen om te kunnen gaan?

Is je werkgever op de hoogte van aanpassingen die gedaan kunnen worden om vrouwen met overgangssymptomen te helpen?

Welke aanpassingen zijn op jouw werkplek beschikbaar (meer antwoorden mogelijk)

Zijn er andere aanpassingen waar je als vrouw met overgangssymptomen een beroep op kunt doen?

Als je een uniform moet dragen in verband met je werk, houd je werkgever dan rekening met vrouwen die met overgangssymptomen kampen? Een extra uniform of gemaakt van ander materiaal bijvoorbeeld?

Zijn er gerichte afspraken met de bedrijfsarts of arbo-arts gemaakt voor vrouwen die last hebben van overgangssymptomen?

Voel je je wel eens “gestraft” door je werkgever om je overgangssymptomen, hoewel je daar niets aan kunt doen?

Denk je dat in jouw organisatie een vrouw voor een promotie gepasseerd zou kunnen worden omdat ze met overgangssymptomen kampt?

Krijgen medewerkers gelegenheid om met elkaar ervaringen en tips uit te wisselen?

Plaats een reactie